Handleiding reserveringsaanvraag indienen
Het document hiernaast wordt gebruikt als invulformat voor het indienen van een reserveringsaanvraag. Als dit format compleet ingevuld is, kan het lokaal worden opgeslagen en vervolgens als bijlage meegestuurd worden naar penningmeester@usbf.nl
Spelregels
1. Reserveringen worden toegekend aan ideeën die een toegevoegde waarde hebben aan USBF en zonder extra financiële bijdrage onhaalbaar/significant van mindere waarde zijn.
2. Alleen wanneer er na pogingen tot bezuinigingen nog steeds verlies wordt gemaakt op de begroting kan een reserveringsaanvraag ingediend worden. Deze zo kloppend mogelijke begroting dient meegestuurd te worden met de aanvraag. In deze begroting mag niet worden uitgegaan van een toegekende reservering.
3. De aanvraag dient zo snel mogelijk, maar uiterlijk vier weken voor de activiteit te geschieden. Houd er wel rekening mee dat veel locaties vooraf vastgelegd moeten worden, waardoor het slim is om langer van te voren de reservering aan te vragen.
4. De aanvraag dient opgesteld te zijn conform deze aanvraagprocedure.
5. Het bestuur beslist of een aanvraag voldoet aan bovenstaande eisen. Er kan geen bezwaar worden gemaakt tegen deze beslissing.
6. Het bestuur beslist of, en in welke mate, de reservering wordt toegekend. Er kan geen bezwaar worden gemaakt tegen deze beslissing.
7. Wanneer een reservering wordt toegekend is er sprake van een garantiesubsidie. Er wordt nog steeds bezuinigd of eventueel sponsoring binnen te halen om de begroting zo kloppend mogelijk te maken.
8. Na afloop van de activiteit/verkoop van het product dient de afrekening besproken te worden met het bestuur van USBF en alle financiële steun die niet nodig was wordt terug gegeven aan USBF.