The game rules are in dutch. We will upload an english verson as soon as possible

We spelen bij USBF volgens de officiele basketball regels zoals de fiba deze uitgeeft. Hierop gelden echter enkele uitzonderingen, deze worden hierna stuk voor stuk behandeld:

Speeltijd

De wedstrijden duren 2 x 30 minuten, met 5 minuten pauze. Deze tijd is met doorlopende klok, dus er wordt niet met zuivere speeltijd gewerkt.

Het ‘lenen’ van spelers

Voor het ‘lenen’ van gastspelers/sters geldt de volgende richtlijn: het is NIET toegestaan om met lagere poules mee te spelen, tenzij nadrukkelijk toestemming is gevraagd aan BEIDE partijen. Tevens dienen de scheidsrechters op de hoogte gesteld te worden. Als de scheids het niet weet is het niet geldig! Doet een team het toch dan verliezen zij met 20-0. Een speler mag WEL met hogere poules meespelen.

De vrouwen regel

Elk team moet ten allen tijde tenminste één vrouw in het veld hebben staan. Wanneer dit niet het geval is krijgt het desbetreffende team één strafpunt. Wanneer er geen vrouw aanwezig is moet er met maximaal vier mannen gespeeld worden. Noteer de aan/afwezigheid van vrouwen op het score formulier.

Extra punt voor vrouwen

Om te compenseren voor het feit dat vrouwen met een heren bal moeten spelen geldt bij USBF de regel dat vrouwen één extra punt krijgen bij een score. Zodoende krijgen vrouwen dus 3 punten voor een gewone score en 4 punten voor een “driepunter”. Wordt er een fout gemaakt op een dame die bezig is met een doelpoging dan krijgt zij ook één extra vrije worp. Voor scores met bonus geldt voor vrouwen dat zij de score plus één extra punt krijgen met één bonus vrije worp.

Time-outs

Teams kunnen per wedstrijd 2 time-outs bij de scheidsrechter aanvragen, de time-out duurt 1 minuut en de scheidsrechter moet erop toezien dat tegen die tijd de teams weer op het veld staan. De wedstrijdjury dient de time-outs te noteren op het scoreformulier. In de laatste 5 minuten van de wedstrijd geldt dat er geen time-outs meer aangevraagd mogen worden.

Teamfouten

Maakt een team in een helft meer dan 7 fouten, dan wordt voor elke volgende fout 2 vrij worpen (3 voor vrouwen) toegekent aan de speler op wie de fout gemaakt werd. De wedstrijdjury dient dit bij te houden op het scoreformulier.
Laatste 2 minuten
In de laatste 2 minuten van de wedstrijd word na élke fout waarbij normaliter vrije worpen worden toegekend 1 punt plus zijkant toegekend aan het team waartegen de fout werd gemaakt. Alleen in het geval dat de fout wordt gemaakt op een scorende speler geldt dat de score wordt geteld en dat dit team één extra punt toegekent krijgt, daarna krijgt de verdedigende ploeg de bal.