The game rules are in dutch. We will upload an english verson as soon as possible

We spelen bij USBF volgens de officiele basketball regels zoals de fiba deze uitgeeft. Hierop gelden echter enkele uitzonderingen, deze worden hierna stuk voor stuk behandeld:

Speeltijd

De wedstrijden duren 2 x 30 minuten, met 5 minuten pauze. Deze tijd is met doorlopende klok, dus er wordt niet met zuivere speeltijd gewerkt.

Het ‘lenen’ van spelers

Voor het ‘lenen’ van gastspelers/sters geldt de volgende richtlijn: het is NIET toegestaan om met lagere poules mee te spelen, tenzij nadrukkelijk toestemming is gevraagd aan BEIDE partijen. Tevens dienen de scheidsrechters op de hoogte gesteld te worden. Een speler mag WEL met hogere poules meespelen.

De vrouwen regel

Elk team moet ten allen tijde tenminste één vrouw in het veld hebben staan. Wanneer dit niet het geval is krijgt het desbetreffende team één strafpunt. Wanneer er geen vrouw aanwezig is moet er met maximaal vier mannen gespeeld worden.

Extra punt voor vrouwen

Om te compenseren voor het feit dat vrouwen met een heren bal moeten spelen geldt bij USBF de regel dat vrouwen één extra punt krijgen bij een score. Zodoende krijgen vrouwen dus 3 punten voor een gewone score en 4 punten voor een “driepunter”. Wordt er een fout gemaakt op een dame die bezig is met een doelpoging dan krijgt zij ook één extra vrije worp. Voor scores met bonus geldt voor vrouwen dat zij de score plus één extra punt krijgen met één bonus vrije worp.